Eğitimler

...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Süreci Eğitimi

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin yürüttüğü iş ve işlemlerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uyumlu hale getirilmesi için Rektörlüğümüzce oluşturulan süreç takvimi ile bu takvim kapsamında yapılması gerekenler hakkında 06-07 Haziran 2024 tarihlerinde 10.00-12.00 ile 13.00-15.00 saatlerinde Kongre Merkezinde dört oturum şeklinde eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan BOYAN’ın, sunumları Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN’ın yaptığı eğitimlere; Kalite Koordinatörlüğünden Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Mutlu ALA, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Dilek SAY, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selin KÖKSAL ARAÇ, Öğr. Gör. Seher ÖZER ÜTÜK, Şube Müdürü Cemile COŞAN SEZGİN, Şef Serkan HAZIR, Bilgisayar İşletmeni Nermin GÖRHAN, Ayşegül TEMEL; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu TEZCAN, Arş. Gör. Dr. Hasan Kıvanç YEŞİLTAŞ, Arş. Gör. Abdullah ÖZONUR, Arş. Gör. İbrahim ERGİN, Kimyager Hüseyin DENGİZ; üniversitemiz Dekan/Dekan Yardımcıları/Müdür/Müdür Yardımcıları/Akademik Birim Kalite Koordinasyon Kurulu/İdari Birim Kalite Koordinasyon Kurulu/Bölüm/Program Kalite Koordinasyon Kurulu üyeleri katılmıştır.