Çukurova Üniversitesi | Uluslararasılaşma | Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi |Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCESİ
 

 
  Kurumsal Kalite Yönetimi Mevzuat ve Doküman Otomasyon Bağlantılar İletişim  
 
  Kalite Komisyonu
  Kalite Koordinatörlüğü
  Kalite Güvencesi Ofisi
  Birim Kalite Temsilcileri

> Kalite Yönetimi  >  Kalite Güvencesi Ofisi        

KALİTE GÜVENCESİ OFİSİ

 

Ofis, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı İç Kontrol/Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. Başkanlık personelinden;

Mali Hizmetler Uzmanı          Fulya ZEMLİKLİ

Mali Hizmetler Uzmanı          Ayhan ERÇEL

Mali Hizmetler Uzm. Yrd.     Şeyda BUTURAK

 

tarafından ofisin iş ve işlemlerini yürütülmektedir.

 

KALİTE GÜVENCESİ OFİSİNİN GÖREVLERİ

 

  • Kalite komisyonu tarafından, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında dış denetimde hazır bulundurulmasına karar verilen evrakların muhafaza edilmesi,

  • Kalite Güvencesi Ofisi, komisyonu ve kalite koordinatörlüğü tarafından dış değerlendirmede hazır bulundurulmak üzere gönderilen evrakları muhafaza altına alır ve dış değerlendiricilerin talebi üzerine ilgili kişilere sunar.Kalite Güvencesi
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45
 Ziyaretçi sayısı: 874