Çukurova Üniversitesi | Uluslararasılaşma | Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi |Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCESİ
 

 
  Kurumsal Kalite Yönetimi Mevzuat ve Doküman Otomasyon Bağlantılar İletişim  
 
  Kalite Komisyonu
  Kalite Koordinatörlüğü
  Kalite Güvencesi Ofisi
  Birim Kalite Temsilcileri

> Kalite Yönetimi  >  Kalite Koordinatörlüğü        

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Koordinatör

Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU

Fen-Edebiyat Fakültesi

Personel

Seher ÖZER ÜTÜK

Dış İlişkiler Birimi

(Uluslararasılaşma Koordinatörü)

Uzman Canan KUZGUN

Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Uzman Dr. Gül GÖKBULUT

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

 
Kal
ite Koordinatörü:
Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU

Ç.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi-Fizik Bölümü

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Ana bilim Dalı

Telefon           : 0 322 338 60 84 / Dahili: 2471- Fax: 0 322 338 60 70

E-Posta           :kaysel@cu.edu.trAysel.Kayis@cern.ch

 

Mesleki Deneyim:

1994-2000 Araştırma Görevlisi, Ç.Ü Fen-Bilimleri Enstitüsü, Adana

2000-2003 Yard. Doç. Dr., Ç.Ü Fen-Edebiyat Fak. Fizik Böl., Adana

2003-2008 Doç. Dr., Ç.Ü Fen-Edebiyat Fak. Fizik Böl., Adana

2003-2005 Araştırma Bursiyeri, CERN, Cenevre, İsviçre

2008-Devam ediyor, Prof. Dr., Ç.Ü Fen-Edebiyat Fak. Fizik Böl., Adana

 

Araştırma alanı: Deneysel Yüksek Enerji Fiziği

Detaylı Bilgi : http://aves.cu.edu.tr/kaysel/

 

 

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

 • Kalite Komisyonu tarafından belirlenmiş süreçlerin birimlerde uygulanmasını izlemek,

 • Belirlenmiş kalite süreçlerinin performansını izlemek ve iyileştirme için ihtiyaçları belirlemek ve Kalite Komisyonuna sunulmak üzere raporlamak,

 • Üniversitenin stratejik planlama faaliyetlerine katkı sunmak,

 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla iletişimi sağlamak ve süreçlerin yürütülmesini sağlamak,

 • Kalite standartlarını takip ederek Kalite Komisyonuna önerilerde bulunmak, Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasına destek olmak,

 • Kalite güvencesi birim temsilcilerinin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitimlerini organize etmek,
 • Kalite Güvencesi Yönergesi ile belirlenen usul ve esaslar ile Kalite Komisyonunun kararları doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesinde Kalite Komisyonu’na destek olmaktır.

 

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

 • Kalite Koordinatörü çağrısı ile Kalite Koordinatörlüğünde görevlendirilmiş personel ayda en az iki kez toplanır.

 • Kalite koordinatörlüğünde görevlendirilmiş personel, Kalite Koordinatörünün organizasyonu ile birimlerdeki uygulamaları kalite güvencesi birim temsilcileri ile eşgüdüm içinde izler.

 • Kalite koordinatörlüğünde görevlendirilmiş personel, birimlerdeki uygulamaları, Kalite Komisyonunun belirlediği stratejiler çerçevesinde değerlendirir ve Kalite Koordinatörüne sunmak üzere raporlar.

 • Kalite Koordinatörünün organizasyonu ile dış paydaşlarla iletişime geçen personel, değerlendirmelerini Kalite Koordinatörüne rapor olarak sunar.

 • Kalite Koordinatörü, kendine sunulan raporları, konsolide ederek Kalite Güvencesi Ofisi aracılığı ile Kalite Komisyonuna iletir.
 • Kalite Koordinatörlüğünün yazışmalarını Kalite Güvencesi Ofisi yapar.


Kalite Güvencesi
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45
 Ziyaretçi sayısı: 1080